kaupunki

 

ASIANAJOTOIMISTO AVA OY 

Asianajotoimisto Ava Oy on verotukseen, avioero- ja perintöasioihin sekä kiinteistöjä ja asuntoja koskeviin asioihin erikoistunut asianajotoimisto.

Toimisto tarjoaa ihmisläheistä, laadukasta, luotettavaa ja joustavaa laki- ja veropalvelua koko maan alueella. Asianajotoimisto toimii valtakunnallisesti ja asiakkaamme ovat paitsi Pirkanmaalta niin myös eri puolilta Suomea. Moni toimeksianto hoidetaankin pelkästään etäyhteyden kautta sähköpostitse ja puhelimitse.

Toimeksiantoihin järjestämme alkuneuvottelun, jonka jälkeen asioiden hoito ja yhteydenpito jatkuu puhelimitse ja sähköpostitse. Aina halutessanne järjestämme henkilökohtaisen tapaamisen. Ota yhteyttä. Voit jättää meille myös yhteydenottopyynnön.  

Toimeksiantoja hoitaa asianajaja Maria Solala-Aro, jolla on asianajotoiminnasta vuosien työkokemus. Maria Solala-Aro on Asianajotoimisto Ava Oy:n osakas.

Maria Solala-Aro kuuluu Suomen Asianajajaliittoon ja hän on sitoutunut noudattamaan asianajajia koskevia säädöksiä. 

Aikaisemmin Maria Solala-Aro on toiminut 10 vuoden ajan Verohallinnossa erilaisissa asiantuntija- ja veroasiamiestehtävissä sekä asianajotoimistossa. Hän hallitseekin vero-oikeuteen liittyvät kysymykset sekä tuntee Verohallinnon toimintatavat. Tärkeitä osaamisalueita ovat pk-yritykset, yksityishenkilöt, yhdistykset ja säätiöt sekä maa- ja metsätilat. Lähellä olevia aloja ovat arvonlisäverotus, veroasiat, veroneuvonta, verotarkastukset, verotuksen muutoksenhaku sekä sukupolvenvaihdokset ja yritysjärjestelyt.

Maria Solala-Aro on avustanut asiakkaitaan lukuisissa perintö- ja avioeroasioissa, joihin on liittynyt perheyhtiön tai maa- ja metsätilan kysymyksiä. 

Hänen erityisosaamistaan ovat myös erilaiset kiinteistöoikeudelliset kysymykset, yhtiö- ja sopimusoikeudelliset asiat sekä avioero- ja perintöasioihin liittyvät sopimus- ja riita-asiat.

Asianajaja Maria Solala-Aro antaa neuvontaa, laatii sopimuksia ja muita asiakirjoja, avustaa viranomaisissa, edustaa asiakkaitaan erilaisissa tilanteissa, hoitaa oikeudenkäyntejä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa sekä tekee juridista selvittelytyötä.

Toimeksiannon hoitaminen

Puhelin- tai sähköpostineuvottelu asiakkaan tilanteen kartoittamiseksi on aina maksuton. Jos kartoitus ei johda toimeksiantoon, asiakasta ei veloiteta. Toimeksianto syntyy ja toimenpiteet aloitetaan vasta sen jälkeen, kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti toimistolla sopimassa toimeksiannosta tai on tehty toimeksiantosopimus tai -vahvistus yhteisesti sovittuna sähköpostitse.

Toimeksianto hoidetaan aina ammattitaitoisesti, laadukkaasti, joustavasti sekä noudattaen hyvää asianajajatapaa.

Yhtiön toiminta on vastuuvakuutettua (LähiTapiola Pirkanmaa). 

Toimeksiannon hoitamisesta veloitetaan aikaperusteisesti. Hinnan määräytymisen perusteet sovitaan toimeksiantosopimuksen tai -vahvistuksen laatimisen yhteydessä. Kiinteä hinta voidaan sopia erikseen tietyissä, esimerkiksi asiakirjan laatimista koskevissa toimeksiannoissa. Hinnoittelussa noudatetaan Suomen Asianajajaliiton ohjeita.

Asiakkaalle annetaan ohjeistus mahdollisen oikeusturvavakuutuksen tai oikeusavun käyttämisestä.

Kuluttaja voi saattaa toimeksiantoa koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).

Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus; Palveluista annettava yleinen tiedonantovelvollisuus

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot

TIETOSUOJASELOSTE

Etämyynti kuluttajalle

Etämyynnillä kuluttajalle tarkoitetaan kuluttajasuojalain mukaan palveluiden tarjoamista kuluttajalle siten, että sopimus palveluiden tuottamisesta sekä sitä edeltävä markkinointi tapahtuu yhden tai useamman etäviestimen (esim. puhelin, sähköposti tai verkkosivut) välityksellä ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT.

Toimiston jäsenyysyhteistyökumppanit

Asianajotoimisto Ava Oy on Pirkanmaan yrittäjien, Tampereen kauppakamarin ja Veronmaksajien jäsenyritys. Maria Solala-Aro toimii Pirkanmaan yrittäjien neuvontarenkaassa asiantuntijana seuraavissa asioissa: arvonlisäverotus ja veroneuvonta. Hän on lisäksi Pirkanmaan yrittäjien kilpailukykyvaliokunnan asiantuntijajäsen ja Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnassa. Hän toimii myös Asianajajaliiton vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä.