Viimeaikaisia ja voimassaolevia asiakastoimeksiantojamme

Ohessa esimerkkejä viimeaikaisista sekä voimassaolevista asiakastoimeksiannoistamme:  • Yhdistyksen neuvonantajana ja asiamiehenä yhdistyksen toiminnan elinkeinoverovelvollisuutta koskevassa asiassa  • Yhtiön ja sen osakkaan avustaminen metallialaa koskevassa verotarkastusasiassa,  verotuksen muutoksenhaku hallintotuomioistuimissa  • Avustaminen matkalaskuja koskevassa verotarkastusasiassa   • Rakennusalan yrityksen avustaminen asunto-osakeyhtiöoikeudellisessa asiassa  • Avustaminen avioeroasiassa, jossa oli kysymys perheyhtiön ja maatilan jakamisesta  •  Avustaminen osakeyhtiön arvonlisäverokartoituksessa  • Avustaminen maa- ja metsätilan perinnönjakoasiassa  • Avustaminen konsultointiyhtiön sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa, käyvän arvon määrittämisessä sekä sukupolvenvaihdoksen toteuttamisessa  • Start up -yrityksen avustaminen yrityksen käynnistämisessä ja perustamisessa  • Matkailualan yrityksen avustaminen matkailurakennuksen rakennusaikaista virhettä koskevassa asiassa  • Yhdistyksen asiamiehenä yhdistyksen arvonlisäverovelvollisuutta sekä varainhankintaa koskevassa asiassa  •  Osakeyhtiön osakkaan avustaminen peiteltyä osinkoa koskevassa verotarkastusasiassa, muutoksenhaku hallintotuomioistuimessa  • Perunkirjoitustoimeksiantoja sekä testamentin ja edunvalvontavaltakirjan laatimista koskevia toimeksiantoja  • Avustaminen maanvuokrasopimusta koskevassa asiassa
  • Yksityishenkilöiden avustaminen erilaisissa sopimusasioissa  • Yksityishenkilöiden veroneuvonta-asiat
  • Avustaminen varallisuuden siirron verosuunnittelussa seuraavalle sukupolvelle,  ennakkoratkaisuhakemusten laadinta sekä asikirjojen laadinta  • Ravintoloita koskevia verotarkastusasioita, avustaminen niissä