pelto

Maatalouden ja metsätalouden lakiasiat sekä maatalousverotus ja metsäverotus 

Kun Verohallinto lähettää maa- ja metsätilalle selvityspyynnön tai ottaa maatilan verotarkastettavaksi, verolakimiehen apu on tarpeen. Osaavan asiantuntijan avustuksella aikaansaadaan usein maatilan kannalta parempi lopputulos.

Avustan asiakkaitani veroilmoituksissa sekä  Verohallinnon esittämiin lisäselvityspyyntöihin vastaamisessa. Avustan Verohallinnon toimittaman verotuksen muutoksenhaussa sekä oikeudenkäynneissä hallintotuomioistuimissa.

Annan veroneuvontaa. Veroneuvonta koskee usein sekä maatalous- ja metsäverotusta että arvonlisäverotusta. Vero-ongelmat voivat liittyä esimerkiksi maatalouden sivuelinkeinojen verotukseen, maataloutta koskeviin luovutuksiin ja niiden verotukseen, maatilalla tapahtuviin erilaisiin toimintamuutoksiin, maatilan osakeyhtiöittämiseen tai maatilan lopettamiseen. Avustan asiakkaitani aina myös verotarkastustilanteissa sekä ennakkoratkaisuhakemuksen laatimisessa.   

Avustan asiakkaitani erilaisissa maa- ja metsätalouden lakiasioissa, kiinteistöihin ja maanvuokraukseen liittyvissä kysymyksissä sekä erilaissa verokysymyksissä. 

 

Maatilan perinnönjako sekä sukupolvenvaihdos

 

Avustan yrityksiä ja maatiloja perinnönjakoihin ja sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä asioissa. Kyse voi olla perintöoikeudellisesta asiasta, lahjakirjan, testamentin tai  perinnönjakosopimuksen laadinnasta tai veroasiasta ja esimerkiksi sukupolvenvaihdoksiin liittyvistä erilaisista verokysymyksistä ja verohuojennuksista. Sukupolvenvaihdos toteutetaan kauppana, lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla. Tällöin on tärkeää käydä läpi sekä luopujaan että jatkajaan liittyvät veroasiat. Sukupolvenvaihdoksella on vaikutusta sekä tuloverotukseen että arvonlisäverotukseen, varainsiirtoverotukseen ja lahjaverotukseen. Neuvon ja konsultoin, laadin tarvittavat asiakirjat sekä hoidan Verohallinnolta pyydettävät ennakkoratkaisut ja Verohallinnolle toimitettavat veroilmoitukset. Soita ja keskustellaan sinun asiastasi lisää.