kaupunki

Toimistossa hoidetaan erilaisia asunto-osakeyhtiöoikeudellisia asioita kuten esimerkiksi yhtiökokous- ja hallituksen kokousasioita, hallituksen jäsenten valinta- ja vastuukysymyksiä, kysymyksiä siitä, kumpi taloyhtiö vai osakas vastaa asunto-osakeyhtiön suorittamasta korjauksesta, sekä huoneistojen haltuun ottoja yhtiön hallintaan. Toimisto avustaa yhtiöjärjestyksen laatimisessa ja yhtiöjärjestyksen muuttamisessa.

Avustamme asiakkaitamme erilaisissa kiinteistötoimituksissa, kuten tilojen lohkomisissa ja halkomisissa sekä rasite- ja tietoimituksissa. Mikäli maanmittauslaitoksen kiinteistötoimituksen päätös on kielteinen, päätöksestä voi valittaa maaoikeuteen.

Maanvuokraoikeutta koskevat asiat ovat myös keskeisessä osassa.

Lisäksi avustamme erilaisissa kiinteistön ja asunto-osakkeen hankintaan, käyttöön, hallintaan, vuokraukseen ja luovuttamiseen liittyvissä sopimus- ja riita-asioissa. Laadimme kiinteistöjä ja asunto-osakkeita koskevia lahja-, kauppa- ja muita asiakirjoja.
 
Asiakkaitamme ovat yhtiöt, yksittäiset osakkaat ja henkilöt sekä isännöitsijät.