Family Law

 

Oletko eroamassa? Onko osituksessa ongelmia?

Onko lasten huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta erimielisyyttä? Tarvitaanko tuomioistuinsovittelua?

Haluatko tehdä avioehtosopimuksen tai testamentin?                         

Haluatko laatia edunvalvontavaltakirjan?

Asianajotoimisto Ava Oy:ssä saa avuksesi oikeudellisen asiantuntijan, joka huolehtii sinun eduistasi myös vaikeassa elämäntilanteessa, kuten avioeron kohdatessa.  

Hoidamme ja konsultoimme ammattitaidolla perheoikeuteen liittyviä asioita kuten esimerkiksi: 

  • avioehtosopimukset
  • avioerot ja avoerot
  • yhteiselämän lopettamista koskevat asiat
  • omaisuuden ositukset ja erottelut avioerotilanteessa
  • avopuolisoiden väliset sopimukset
  • lasten huoltoa, tapaamisoikeutta, asumista ja elatusta koskevat asiat sekä niiden tuomioistuinsovittelut
  • oheishuoltajan määräämisasiat alaikäiselle
  • edunvalvontavaltakirjat
  • asioiden riitautuessa toimimme asiakkaidemme avustajina avioerotilanteisiin liittyvissä pesänjakajaprosesseissa sekä oikeudenkäynneissä

Avustamme ja neuvomme kaikissa avioeroon, avoeroon, rekisteröityyn parisuhteeseen, lapsiin ja edunvalvontaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä sopimus- ja oikeudenkäyntiasioissa. Otamme toimeksiantoja hoitaessamme huomioon myös asioiden inhimillisen puolen, jolla on näissä asioissa korostunut merkitys.

Etukäteen asioihin voi varautua laatimalla avioehtosopimuksen, edunvalvontavaltakirjan tai testamentin. Avioeron jälkeen omaisuuden jakoon ei liity aina erimielisyyttä. Tällöin asianajaja laatii osituskirjan sovinto-osituksessa. Osituksen toteuttaminen sopimusosituksena antaa osapuolille varsin vapaat kädet sopia ositussopimuksen sisällöstä.

Riitaisissa tapauksissa ositus toteutetaan toimitusosituksena. Asianajaja avustaa tällöin omaisuuden jaossa ja hakee käräjäoikeudelta pesänjakajaa.

Olemme avustaneet lukuisissa avioerotapauksissa, joihin on liittynyt perheyhtiön tai maa-ja metsätalouden kysymyksiä.

Laadimme edunvalvontavaltakirjoja, jolla henkilö voi järjestää etukäteen asioidensa hoidon siltä varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilan johdosta.

Otamme huomioon aina myös perheoikeuteen liittyvät verokysymykset.