sopimus

 

Sopimus- ja muut asiakirjat

Laadin asiantuntevasti muun muassa seuraavia asiakirjoja:

 • avioehtosopimus
 • avioerohakemus
 • ositussopimus
 • sopimukset lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta
 • edunvalvontavaltakirja
 • perukirja
 • perinnöstä luopuminen ja lakiosavaatimus
 • perinnönjakosopimus
 • testamentti
 • kiinteistön kauppakirja, lahjakirja ja lahjaveroilmoitus
 • muu kauppa- ja luovutuskirja
 • lahjakirja ja lahjaveroilmoitus
 • vuokrasopimus
 • veroilmoitus
 • verotuksen ennakkoratkaisuhakemus
 • verovalitus ja -vastine
 • yhtiön perustamisasiakirja ja rekisteröinti
 • yhtiöjärjestyksen muutosasiakirja
 • yhtiöoikeudelliset asiakirjat
 • osakassopimus
 • johtajasopimus
 • salassapitosopimus
 • perintää ja ulosottoa koskevat asiakirjat